RPH DST Tahun 3 - Sumber Pendidikan Unit 6 Penyerapan

30  Download (0)

Teks penuh

(1)

Kandungan menyerap air.

Standard Pembelajaran

6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air

dengan menjalankan aktiviti.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan

Aktiviti

Objek Menyerap Air dan Kalis Air (Buku Teks – Halaman 75-76)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti objek yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan,TMK atau lisan

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 53-54)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 3

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

Standard Pembelajaran

6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air

dengan menjalankan aktiviti.

2. Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

Aktiviti

Kelas Serapan (Buku Teks – Halaman 77-78)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

3. Murid mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 55)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(3)

Tarikh Kelas Masa

Bidang Sains Bahan

Tajuk Penyerapan

Standard Kandungan

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

Standard Pembelajaran

6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.

Aktiviti

Keupayaan Menyerap Air (Buku Teks – Halaman 79)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 56)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, BerkeyakinanEMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 3

6.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air.

Standard Pembelajaran

6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan

bahan yang kalis air dalam kehidupan.

Aktiviti

Sesuai Digunakan? (Buku Teks – Halaman 80)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti – Halaman 57)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

(5)

Standard Pembelajaran

6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.

6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.

2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan

Aktiviti

Hasil Kreativiti Saya (Buku Teks – Halaman 81)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air.

3. Murid menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, Berkeyakinan EMK: Kreativiti and inovasi

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(6)

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana

Figur

Memperbarui...

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di