RPH DST Tahun 3 - Sumber Pendidikan rph dst 3 2.1.5

28  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran/Subjek: Dunia Sains dan Teknologi SELASA

Tarikh 7 April 2015 Masa 1015-1115 Darjah Tahun 3 Tajuk / Standard Kandungan/

Fokus pembelajaran

Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia.

Standard Pembelajaran 2.1.4

Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Melabelkan struktur gigi.

Elemen Merentas Kurikulum Kemahiran Berfikir, , Kreativiti dan inovasi

ABM gambar gigi, buku aktiviti, lembaran kerja.

Aktiviti PdP

AKTIVITI

1. Murid ditunjukkan oleh guru gambar satu struktur gigi. 2. Murid diminta menyatakan apa yang dapat diperhatikan. 3. Murid diterangkan oleh guru tajuk pelajaran hari ini.

4. Murid diterangkan oleh guru struktur yang terdapat pada gigi. 5. Murid melabelkan dan mewarna struktur gigi.

6. Murid diedarkan dengan lembaran kerja. 7. Perbincangan antara guru dengan murid.

8. Murid diminta membuat kesimpulan tajuk pelajaran hari ini.

Figur

gambar gigi, buku aktiviti, lembaran kerja.

gambar gigi,

buku aktiviti, lembaran kerja. p.1

Referensi

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di