11. Kelecek Ku Hebat

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Serangan

Tajuk Kelecek Ku Hebat

Standard Kandungan 1.6, 2.6, 5.1 Standard Pembelajaran 1.6.3, 2.6.3, 5.1.5

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek boladengan lakuan yang betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.

2. Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola.

3. Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran

EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Bola, skital, kayu hoki dan bakul Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References