17. Gerak Kaki Ke Pelbagai Arah

86  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 4

Tarikh Kelas Masa

Aspek Kategori Jaring

Tajuk Gerak Kaki Ke Pelbagai Arah Standard Kandungan 1.7, 2.7, 5.2

Standard

Pembelajaran 1.7.4, 2.7.2, 5.2.4

Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah dengan lakuan yang betul.

Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akand dapat:-

1. Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah. 2. Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk

memulakan pergerakan ke pelbagai arah.

3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Aktiviti

1. Memanaskan badan.

2. Penyampaian Standard Pembelajaran 3. Persembahan/Permainan Kecil

4. Menyejukkan badan

5. Penilaian pengajaran dan pembelajaran EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM Gelung plastik, bola pelbagai saiz, skital, tali, raket, dan bat Penilaian P&P

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :