42. Mereka Cipta Objek

27 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN 1

Tarikh Kelas Masa

Tajuk Mereka Cipta Objek

Fokus Berkebolehan mengaplikasi kemahiran motor halus untuk melakukan aktiviti blok mainan atau plastisin. Standard Kandungan 1.10, 2.9, 5.1, 5.2

Standard Pembelajaran 1.10.2, 2.9.1, 5.2.1

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menggunakan kemahiran motor halus dalam

permainan rekreasi yang melibatkan membina Istana Pasir.

2. Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti membina ‛Istana Pasir’.

3. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.

Aktiviti

1. Memanaskan badan

2. Penyampaian standard pembelajaran 3. Permainan kecil atau persembahan 4. Menyejukkan badan

5. Pentaksiran

EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Blok mainan dan plastisin

Penilaian P&P Murid dapat mengaplikasi kemahiran motor halus untuk melakukan aktiviti blok mainan atau plastisin.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ....

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :