1. Nombor hingga 10 000

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10 000

Standard

Kandungan 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard Pembelajaran

(i) Menamakan nilai nombor hingga 10000

a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan b. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

e. Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan 2. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk

angka

3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan 4. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

Aktiviti

Kenal nombor (Buku teks – Muka surat 1-3)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyebut nombor pada papan mata dan nombor peserta sukan.

3. Murid memadankan angka dengan perkataan menggunakan kad angka dan perkataan.

4. Menyatakan nombor yang diwakilkan oleh pembilang atau abacus.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 1-2)

6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinanEMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(2)

kerana………... ...

……… ……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10 000

Standard

Kandungan 1.2 Menulis nombor Standard

Pembelajaran

(i) Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan

(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000 Objektif

Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi

nombor itu dalam perkataan

2. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000

Aktiviti

Tulis nombor (Buku teks – Muka surat 3)

1. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 3)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(3)

PdP ditunda

kerana………... ...

……… ……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard

Kandungan 1.1 Nilai nombor

Standard Pembelajaran

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10000

(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka

mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

Aktiviti

Susun dan banding nombor (Buku teks – Muka surat 5-6) 1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran

dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 4)

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

(4)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ...

……… ……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi Tajuk Nombor hingga 10000 Standard

Kandungan 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

Standard Pembelajaran

(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu,

(b) seratusseratus, (c) sepuluhsepuluh,

(ii) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu,

(b) seratusseratus, (c) sepuluhsepuluh,

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 2. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000

Aktiviti Bilang nombor (Buku teks – Muka surat 7-8)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membilang secara tertib menaik dan menurun menggunakan garis nombor atau kad angka.

(5)

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 5)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard

Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor

Standard Pembelajaran

(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000

(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000

2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000

(6)

nombor dengan menggunakan abakus 4:1

Aktiviti

Nilai tempat dan nilai digit (Buku teks – Muka surat 9-11) 1. Murid memahami nilai tempat dengan menggunakan

dekak-dekak dan carta nilai tempat.

2. Murid memahani nilai digit dengan menggunakan dekak-dekak.

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 6)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard

Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor Standard

Pembelajaran

(iv)Mencerakinkan sebarang nombor dalam: a. sebutan ratus, puluh dan sa

b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit Objektif

Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Mencerakinkan sebarang nombor

(7)

1. Murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 7)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan

1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat

(8)

Pembelajaran (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberipuluh dan ratus yang terdekat

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada

puluh dan ratus yang terdekat

2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi

Aktiviti

Pola nombor (Buku teks – Muka surat 13)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai pola nombor, sama ada disusun berulang dalam tertib menaik atau menurun.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 8)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

(9)

Tajuk Nombor hingga 10000 Standard

Kandungan 1.6 Membundarkan sebarang nombor

Standard Pembelajaran

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.

(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu terdekat

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.

2. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu terdekat

Aktiviti

Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)

1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 9)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ...

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

(10)

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard

Kandungan 1.7 Menganggar Standard

Pembelajaran

(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti,

(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah

Aktiviti

Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)

1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 10)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :