5. Bahagi hingga 1 000 000

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 5) Bahagi hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 5.1

Standard

Pembelajaran 5.1.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Membahagi sebarang nombor dengan satu digit , 2 digit , 100 dan 1000

Aktiviti

1)

Bincangkan konsep bahagi dengan murid dengan menggunakan gambar rajah

2)

Berikan 4 contoh kepada murid bagaimana proses bahagi dilakukan

3)

Member penekanan terhadap pembinaan sifir bagi pembahagian 2-digit

4)

Lengkap contoh bersama murid untuk meningkatkan kefahaman mereka

5)

Bincangkan jawapan bersama murid

6)

Latihan buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

(2)

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 5) bahagi hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 5.2

Standard

Pembelajaran 5.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagi

Aktiviti

1)

Nyatakan satu situasi yang berlaku di sekolah yang melibatkan pembahagian

2)

Bincangkan penyelesaian bersama murid

3)

Kemudian , gunakan contoh daripada buku teks untuk

mengukuhkan kefahaman murid dengan penyelesaian masalah yang melibatkan pembahagian

4)

Latihan buku teks

5)

Latihan pengukuhan – Buku Aktiviti

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

(3)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 5) tambah dalam lingkungan 1 000 000 Standard

Kandungan 5.3

Standard

Pembelajaran 5.3.1 , 5.3.2 , 5.3.3 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan anu dalam pembahagian

Aktiviti

1)

Bincang suatu situasi yang berlaku di sekolah di mana proses pembahagian diperlukan

2)

Kenalpasti anu dalam masalah tersebut

3)

Tuliskan anu dalam ayat matematik

4)

Selesaikan bersama murid contoh yang diberikan oleh buku teks

(4)

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk 5) bahagi hingga 1 000 000 Standard

Kandungan 5.2

Standard

Pembelajaran 5.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

(5)

Aktiviti

1)

Nyatakan satu situasi yang belaku di sekolah yang melibatkan pembahagian

2)

Bincangkan penyelesaian masalah yang bukan rutin dengan murid

3)

Berikan intrumen pentaksiran kepada murid

4)

Latihan pengukuhan – Buku Aktiviti dan Buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

……….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 5

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

(6)

Standard

Kandungan 5.2

Standard

Pembelajaran 5.2.1 Objektif

Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk

:-a)

Menyelesaikan masalah yang harian yang melibatkan pembahagi

Aktiviti

1)

Nyatakan satu situasi yang belaku di sekolah yang melibatkan pembahagian

2)

Bincangkan penyelesaian masalah yang bukan rutin dengan murid

3)

Berikan intrumen pentaksiran kepada murid

4)

Latihan pengukuhan – Buku Aktiviti dan Buku teks

EMK 1.Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan 2.EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.

Pentaksiran Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………...

...

………

Figur

gambar rajah

gambar rajah

p.1

Referensi

Memperbarui...