Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2

2131  Download (4)

Teks penuh

(1)

9. Meong-meong kuwi suarane... 11. Saiki aku kelas...

a. Siji c. telu b. Loro

12. Nendang bal nganggo... a. Tangan c. sikil b. Sirah

13. Iki gambar buah... a. Nanas

b. Melon c. Duren

14. Walah-walah kewan kok mung cilik. Nek mlaku pirang tahun bisa tekan panggonane. Kandhane kancil. Kancil duwe watak .... a. Ngapusi c. srakah

b. Gumedhe

15. Kendharaan iki rodhane .... a. Telu

b. Papat c. Akeh 16. Yen numpak pit ojo...

a. Banter-banter c. rindhik-rindhik b. Alon-alon

17. Rudi menyang Jakarta. Dheweke .... sepur a. Numpak c. nunggang

b. Nitih

18. Bocah bodho longa-longo kaya .... a. Kebo c. Belo

b. Coro

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR ...

Alamat : ...

NASKAH SOAL

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN ...

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Nama Siswa : ... Kelas : 1 ( Satu ) No. Absen : ... Hari / Tanggal : ... Waktu : Pukul 09.30 – 10.30 WIB

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara jawaban kang trep !

Bhs.Jawa 1/UTS II–2013/2014 <><><> 1

Nyapu

Nanik bocah sregep

Saben esuk Nanik gelem nyapu Nanik nyapu jogan

Nanik uga nyapu latar Latare dadi resik

Omahe dadi nyenengake

1. Judule wacanan ing dhuwur yaiku... a. Mangan c. guyu

b. Nyapu

2. Sawise disapu latare dadi kepriye... a. Resik c. seger

b. Kemproh

3. Tokoh wacanan ing dhuwur yaiku... a. Nanik c. Nunung

b. Ninik

4. ...sing guneman ana ngarep kelas ? a. Kepriye c. Sapa

b. Apa

5. Tela kuwi ... rasane a. Putih c. enak b. Abang

6. Panggonane amba, bocah-bocah sinau, ana guru lan murid. Panggonan kuwi arane ....

a. Sekolahan c. pasar b. Bank

7. Endi ukara kang bener ? a. Budi mundhut buku b. Bapak mundhut buku c. Cantik tumbas buku

8. Bu Tini bakul beras. Bakul tegese .... a. Mundhut c. pamer

(2)

19. Iki gambar .... a. Dokar b. Becak c. Motor

20. Mangan – Tono – duren

Tembung-tembung iku yen diurutke dadi .... a. Duren mangan Tono

b. Tono mangan duren c. Tono duren mangan

II. Isenana kanthi bener !

1. Sapi lan kebo sikile ana ...

2. Yudi ...ing kursi

3. Yanto numpak becak. Ban becak ana...

4. Iki gedhang cacahe ana...

5. Gula kuwi legi, yen jamu rasane... 6. Pak guru tindak...sepeda motor. 7. Gambar iki arane...

8. Yen mikul nganggo...

9. Kendaraan iki mlakune ana ing...

10. Kewan kang seneng ngapusi yaiku...

III. Wangsulana kanthi cetha !

1. Apa jenenge lan apa kanggone !

Jawab: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

(3)

2. Gawea ukara nganggo tembung iki !

a. Sawah : ________________________________________________________ b. Latar : _________________________________________________________ 3. Tulisen nganggo aksara sambung : “ Yuni menyang kali “

Jawab: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4.

Iki gambar apa : ____________________________________________________ Rodhane ana : ____________________________________________________ Ditarik karo : _____________________________________________________ 5. Ibu tuku gula

Tulisen basa kramane !

Jawab : ___________________________________________________________ ____________________________________________________________

***** Selamat Mengerjakan *****

Figur

Gambar iki arane........

Gambar iki

arane........ p.2

Referensi

Memperbarui...