Soal UTS Kelas 2 SD B.Sunda Semester 1

1177  Download (8)

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI PAMALAYAN TAHUN PELAJARAN 2016-2016

Mata Pelajaran : BAHASA SUNDA Nami :

Kelas : II (Dua) Peunteun Tawisan

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2016 Guru Sepuh murid Waktu : 30 Menit

Wacana

Dano Leuwi Soro

Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan pagelaran. Jarakna kurang leuwih 65 km ti kota Cianjur.

Dano ieu katelah ku kaendahan alamna. Caina herang jeung pinuh ku tutuwuhan nu endah.

I. Cik cakraan (X) aksara A, B, catawa C nu aya hareupeun jawaban anu bener ! 1. Naon judul wacana diluhur ? …..

A. dano lewi disoro B. dano leuwi ka soro C. dano leuwi soro 2. Dano leuwi soro teh ayana di kacamatan ….

A. Pandeglang B. Pagelaran C. Palembang

3. Jarak dano teh kurang leuwih ……. km ti kota Cianjur

A. 45 B. 65 C. 75

4. Caina herang jeung pinuh ku …… nu endah.

A. bungbuahan B. pepelakan C. tutuwuhan

5. Hejo, koneng, bodas jeung hideung kaasup kana ngaran ….

A. rupa-rupa B. warna C. daun

6. Poe lemesna nyaeta ….

A. dinten B. hari C. poe

7. Lamun aya nu nyebat puntet, urang kudu ngajawab ….

A. ke heula B. enya C. mangga

8. Anak munding ngaranna ….

A. bilatung B. eneng C. begu

9. Kembang melati ….. bodas

A. daunna B. rupana C. warnana

10.Ucing, gajah kaasup ngaran ….

A. sasatoan B. kekembangan C. wawarnaan

II. Eusian ku jawaban nu merenah !

11.Anak kuda ngaranna ………..

12.Daun sampeu ………. Domba 13.……… dupi Iman aya ?

14.Parab hayam nyaeta ……….

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...