1. Sejarah dan kita doc

11  Download (0)

Teks penuh

(1)

Tarikh Masa Kelas

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.1 Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1.

Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Aktiviti Konsep (Buku Teks: 2-4)

1. Murid memahami pengertian sejarah dan sumber sejarah. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid membuat artifak dengan bimbingan guru.

4. Murid memahami kaedah mendapatkan maklumat dalam sejarah.

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatisi

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

Tarikh Masa Kelas

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1

Standard Pembelajaran 1.1.2, 1.1.3 Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.

2.

Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 5)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memahami konsep masa.

3. Murid membuat garis masa peristiwa penting dalam hidup mereka.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Tarikh 17/1/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 Airis

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.4 Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1.

Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 6-7)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memahami fungsi dan kepentingan muzium.

3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

Tarikh 24/1/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.4 Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1.

Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.

Aktiviti Pengukuhan (Buku Teks: 8)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memahami tinggalan sejarah.

3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(5)

Tarikh 31/1/2018

Masa 1020 - 1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.5 Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1.

Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah. Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 9)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memahami tinggalan sejarah.

3. Murid menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(6)

Tarikh 27/2/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1

Standard Pembelajaran 1.1.5,1.1.6 Nilai Kenegaraan K1.1.8, K1.1.9

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah. 2. Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. Aktiviti Pengayaan (Buku Teks: 10-11)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid memahami kepentingan sejarah dalam kehidupan. 3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi

pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(7)

Tarikh 6/3/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1

Standard Pembelajaran 1.1.2, 1.1.3 Nilai Kenegaraan K1.1.8

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.

2.

Mengenalpasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 12)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid mengkaji gambar dan memahami perubahan teknologi. 3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi

pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(8)

Tarikh 27/3/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran 1.1.5 Nilai Kenegaraan K1.1.7

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1. Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa bersejarah. Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 13)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyediakan jadual mingguan.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(9)

Tarikh 27/3/2018

Masa 1020-1120

Kelas 4 AIRIS

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran

Nilai Kenegaraan K1.1.9

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;

1.

Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri.

Aktiviti Pemulihan (Buku Teks: 14)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menjelaskan kepentingan menghargai warisan kepada murid.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(10)

Tarikh Masa Kelas

Tajuk MARI BELAJAR SEJARAH

Unit Sejarah dan Kita

Standard Kandungan 1.1 Standard Pembelajaran

Nilai Kenegaraan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat; 1. Menjawab soalan-soalan penilaian dengan betul. Aktiviti

Penilaian (Buku teks: 15-16)

1. Murid memahami situasi.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid menguji diri sendiri dengan menjawab soalan penilaian dalam buku teks.

4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.

EMK Kreativiti dan inovatif

BBM Buku teks, buku latihan

Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis) Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(11)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :