Top PDF Perkembangan Islam dan Tamadun Melayu di

Perkembangan Islam dan Tamadun Melayu di

Perkembangan Islam dan Tamadun Melayu di

Brunei benar-benar merdeka dari kolonial Inggris pada 1 Januari 1984, beberapa tahun setelah kota-kota di sekitar itu dimenangkan kemerdekaannya. Berdasarkan teori semenjak tahun 1984. Islam merupakan agama pokok di Brunei dan benar-benar melekat di negara tersebut. Jadi Islam di Brunei adalah peraturan negara dan terlebih lagi adalah merupakan suatu birokratis. Seperti Malaysia politik-politik Islam yang ternama tidak dibenarkan. Ini tentu bukan berarti bahwa Islam sama sekali tidak pada suatu aturan yang dinamis. Sebaliknya Islam sangat hidup di Brunei khususnya dalam segi budaya dan spiritual. Ada berbagai bukti pertumbuhan islam di Brunei di berbagai sektor. Tetapi peranan Islam terus menerus untuk dapat benar-benar ditentukan oleh kerajaan dan sangat tidak mungkin susunan tersebut akan berubah di masa-masa yang akan datang.
Baca lebih lanjut

18 Baca lebih lajut

Internalisasi Nilai Islam Dan Tamadun Melayu Terhadap Perilaku Sosial Orang Melayu Riau

Internalisasi Nilai Islam Dan Tamadun Melayu Terhadap Perilaku Sosial Orang Melayu Riau

Tamadun Melayu sering disinonimkan dengan Islam. Ia bagaikan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena orang Melayu sudah lama menganut agama Islam. Alam Melayu adalah kawasan yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha akan tetapi dengan kedatangan Islam ia telah berjaya merubah kawasan ini kepada pusat perkembangan Islam sehingga dikatakan kebangkitan tamadun Melayu ini sejalan dengan berkembangnya Islam di Nusantara. Islam di Alam Melayu sebenarnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melalui berbagai peristiwa. Hubungan Islam dengan orang Melayu menarik perhatian pihak bangsa luar dan timbul perasaan iri hati terhadap kemakmuran orang Islam sehingga bangsa Eropah datang memasuki kawasan Nusantara guna mengambil kekayaan alamnya. Sistem sosial masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam dipengaruhi oleh sistem kasta Hindu yang melahirkan dua kelompok yang sangat jauh berbeda. Perbedaan tersebut sangat menentukan status sosial masyarakat dan perbedaan inilah yang terkikis habis dengan kedatangan Islam yang mengajarkan bahwa manusia itu sama dan yang membedakannya adalah iman. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini melihat sejauh mana implementasinya terhadap perilaku sosial masyarakat Melayu Riau pada waktu sekarang.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

TINJAUAN SOSIAL-POLITIK TERHADAP ISLAM DAN TAMADUN MELAYU DI ASIA TENGGARA TANTANGAN DAN HARAPAN

TINJAUAN SOSIAL-POLITIK TERHADAP ISLAM DAN TAMADUN MELAYU DI ASIA TENGGARA TANTANGAN DAN HARAPAN

lainya tidak demikian menyatu. Yang pasti hubungan Islam dengan masyarakat Melayu muncul dalam membangun peradaban terasa nyata ketika era pasca kolonial memerlukan pemikiran kebangsaan (nation state) terbentuk melalui proses politik kenegaraan sehingga kadar resapan negara-negara terhadap nilai-nilai Islam dapat dipahami. Teori yang menjelasakan bahwa negara bangsa adalah produk modernitas tidak sejalan dengan masyarakat kultur yang berorientas pada masa lalu adalah keliru, karena masa sekarang merupakan dunia kehidupan yang berlanjut dalam situasi yang berbeda. Ada tiga indikator resapan sebuah negara dalam era globalisasi saat ini terhadap Islam, yaitu; 1) konstitusi, mengatur kehidupan administrasi sebauh negara, 2) politisasi sejauh mana Islam menjadi bahsan konsumsi politik kenegaraan, dan 3) simbolisasi menggunakan simbol-simbol ke-Islam dalam menunjukan identitas kenegaraan.
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

CTU 151 BAB EMPAT Perkembangan Tamadun Islam

CTU 151 BAB EMPAT Perkembangan Tamadun Islam

Perkembangan ilmu-ilmu baru yang tidak pernah diajar dalam sistem pendidikan Arab. Seperti ilmu geografi, sejarah,bahasa dll diakhir pemerintahan Bani Umayyah. Perkembangan ilmu-ilmu sains seperti kedoktoran, kimia dan pengaruh ilmu-ilmu moden Yunani. Banyak penterjemahan karya Yunani ke dalam Bahasa Arab. Kemudiannya, dikembang dan ditambah baik lagi ilmu-ilmu ini. Semua Khalifah

68 Baca lebih lajut

RESTORASI TAMADDUN MELAYU; Suatu Upaya Membangun Karakter dan Keunggulan PTAIS

RESTORASI TAMADDUN MELAYU; Suatu Upaya Membangun Karakter dan Keunggulan PTAIS

PTAIS menerus dan melanjutkan tradisi, kajian dan pengembangan Tamadun Melayu sebagai basis materi studi dan rujukan, sehingga berbagai warisan dan khasanah tamadun melayu tidak menjadi milik orang lain ( baca; kaum orientalis) melainkan menjadi milik kita sebagai penerima warisan. Namun, dari berbagai Perguruan tinggi agama Islam ( PTAIS) yang ada di Kepulauan Riau seperti STAI Miftahul Tanjungpinang, STAI Ibnu Sina Batam, STAI Natuna, STAI Abdul Rahman dan Sekolah Tinggi Ilmu Qur‟an ( STIQ) sampai saat ini belum memiliki kajian dan kelembagan khusus tentang Tamadun Melayu. Tamadun Melayu hanya dibahas dalam diskusi-diskusi parsial dan temporar. Itu tidak pokus dan terstruktur. Akibatnya, baik Dosen, Mahasiswa maupun alumni tidak memiliki wasasan dan kepedulian terhadap khasanah yang terpendam ini. Padahal ini merupakan lahan dan materi kajian yang dapat dijadikan faktor keunggulan masing-masing PTAIS itu sendiri.
Baca lebih lanjut

18 Baca lebih lajut

AA301 Tamadun Islam Sumbangan dalam bida

AA301 Tamadun Islam Sumbangan dalam bida

Secara peribadi, setiap kita perlu memainkan peranan masing-masing bagi menjayakan usaha menimbulkan minat mengikuti jejak dan pencapaian ilmuwan Islam silam. Sekurang-kurangnya inilah tandanya kita menyokong penuh dan menghargai kegigihan Prof Dr Fuat Sezgin, pemilik 148 replika pameran anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Johanne Wolfgang Goethe University, Frankfurt, Germany yang bertemakan "Sains Islam Mendahului Zaman" itu. Memetik inti pati ucapan beliau pada hari pelancaran pameran, "Sains moden yang bermula di Eropah beberapa kurun silam sebenarnya begitu biasa dan dekat dengan kita. Justeru itu, umat Islam tidak harus sama sekali berasa terasing daripadanya kerana sebahagian besarnya merupakan cabang bagi tahap awal perkembangan dalam dunia Islam. Sebaliknya kini telah tiba masanya bagi kita mempelajari dan menyerap
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

Keywords: Islam civilization, development of globalisation era. PENDAHULUAN - TAMADUN ISLAM DALAM PERKEMBANGAN ERA GLOBALISASI

Keywords: Islam civilization, development of globalisation era. PENDAHULUAN - TAMADUN ISLAM DALAM PERKEMBANGAN ERA GLOBALISASI

Berdasarkan kepada penakrifan tamadun itu tadi, telah terjawab persoalan kecenderungan untuk mengkaji isu ini adalah kerana dilihat pada masa kini, kesedaran umat Islam terhadap kepentingan keseimbangan tamadun Islam dengan era globalisasi sangat membimbangkan yang akhirnya akan menjatuhkan umat Islam diseluruh dunia jika kita tidak kuat dari segi akidah islamiah yang diwarisi sejak zaman berzaman. Tanpa kita sedari, sedikit demi sedikit, tamadun Islam yang telah dikembangkan oleh khalifah-khalifah pada zaman khulafa’ ar-Rasyidin diambil alih pucuk pimpinannya oleh masyarakat Barat. Contoh yang sangat mudah adalah umat Islam majoritinya lebih bangga menguasai bahasa Inggeris daripada bahasa Arab sedangkan Al-Quran diturunkan kepada kita dalam bahasa Arab. Kenapa perkara ini terjadi kerana bahasa Inggeris telah menjadi sumber rujukan sebagai bahasa ilmu.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM PEMBENTUKA

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM PEMBENTUKA

Peluasan kuasa dan wilayah Islam membolehkan orang Islam menguasai ekonomi khususnya perdagangan dengan berkesan keselamatan laluan perdagangan di kawasan kerajaan Islam dan di kawasan naungannya diberi perhatian untuk membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan dijalankan dengan licin. Contohnya, armada laut diwujudkan kerajaan Uthmaniyah untuk memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, Laut Mediterranean dan Lautan Hindi. Antara pusat-pusat ekomomi Islam yang penting ialah Aden, Siraf, Basrah, Iskandariah dan Istanbul. Istanbul yang terletak di antara dunia Timur dan barat telah menjadi pusat aktiviti perdagangan pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Sejak abad ke-7M, pedagang Islam telahpun berdagang ke India, Ceylon, Kepulauan Melayu dan China di sebelah Timur. Di sebelah Barat pula pedagang Islam berdagang hingga ke Sepanyol, selatan Perancis, Armenia dan kawasan selatan Gurun Sahara di benua Afrika.
Baca lebih lanjut

4 Baca lebih lajut

Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (1)

Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi (1)

Sebenarnya di sebalik krisis ini, tersembunyi agendaglobalisation of American culture (globalisasi budaya Amerika).Memang tamadun Barat semakin mendominasi semangat bangsa-bangsa lain ketika ini, di saat Melayu belum pulih untukmembangunkan generasi sendiri. Tidak syak lagi, penggantianjawi dengan rumi adalah sebahagian daripada prosespembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. Hal ini sama berlaku sebagaimana pertukaran garisan musim bagi kiraan kalender yang pada asalnya terletak di Qatar, United Arab Emirates (UAE) kepada kedudukan Greenwich di London. Namun, perenggan ini bukanlah pilihan terbaik untuk masyarakat Melayu melakukan revolusi terhadap huruf-huruf Rumi agar ditukar kepada Jawi. Sebaiknya, masyarakat Melayu sedar betapa mustahaknya tulisan Jawi agar ia tidak disisihkan dalam pendidikan negara dan diberikan fungsi semula.
Baca lebih lanjut

20 Baca lebih lajut

PERBANDINGAN ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN

PERBANDINGAN ANTARA TAMADUN ISLAM DENGAN

acetik yang tulin dan sebagainya. Pelbagai kajian dalam bidang biologi seperti botani, dan zoologi telah dijalankan. Sumbangan Tamadun Islam juga menyaksikan bidang Fizik dan perubatan mula berkembang pesat dengan hadirnya cendekiawan Islam seperti Ibn Sina, Al-Zahrawi dan ramai lagi dimana ilmu mereka masih lagi dikaji dan dipakai hingga sekarang. Ibn Khaldun iaitu tokoh sains Islam dan pakar sejarah arab yang teragung juga tidak ketinggalan dalam menyumbangkan idea dalam peradaban dunia. Ilmuwan perubatan iaitu Ibn Sina telah menghasilkan 250 karya yang masih kekal hingga ke hari ini, termasuklah 116 buah karyanya dalam bidang perubatan. Sebagai tokoh perubatan yang ulung, Ibn Sina telah meninggalkan pengaruh yang amat besar di kalangan sarjana Islam dan sarjana dari tamadun lain yang muncul selepasnya. Holistiknya, tamadun Islam telah memberi banyak sumbangan kepada dunia dalam bidang sains dan menjadi pelopor kepada perkembangan sains pada hari ini. Tamadun China juga banyak memberi sumbangan kepada dunia seperti bidang penciptaan, teknologi, astronomi, perubatan, matematik dan sebagainya. Dalam bidang perubatan, Tamadun China begitu tersohor dengan konsep Yin dan Yang dimana konsep ini dijadikan panduan dalam bidang perubatan. Tamadun China juga menyaksikan perkembangan tentang pertemuan baru seperti magnet, penciptaan kompas, penghasilan lilin daripada serangga dan sebagainya. Antara ciptaan hebat Tamadun China juga ialah penciptaan kertas, serbuk letupan dan sebagainya. Setelah membincangkan pelbagai perkara tentang Tamadun Islam dan Tamadun China, saya telah dapat membuat satu kesimpulan. Secara kesimpulannya, setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya dari segi kehidupan mereka.
Baca lebih lanjut

7 Baca lebih lajut

338210546 Peranan Tamadun Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

338210546 Peranan Tamadun Melayu Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

perkembangan ilmu pengatahuan kepada golongan bangsawan dan pembesar. Begitu jugadengan peranan yang dimainkan oleh industry madrasah dan pondok dalam memberikan pendidikan dan ilmu kepada masyarakat. Istilah-istilah meunasah, rangkang dan dayah bagi masyrakat Acheh merupakan tahap-tahap atau peringkat- peringkat pendidikan yangdiamalkan (Azyumardi,2000:156).Sistem pendidikan Islam yang berintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawiamat relaven dengan keperluan manusia. Justeru, budaya membaca, mencintai ilmu pengatahuan dan cara berfikiran yang kritis mesti diwujudkan dan diberi keutamaandalam masyrakat.Oleh kerana pembudayaan ilmu pengatahuan amat signifikan dalam membina peradaban manusia, sarjana tampatan, Prof Dr Wan Mohd Nor wan Daud (1997:55)mengariskan beberapa panduan kearah merealisasikan matlamat dan hasrat tersebut.Antaranya ialah:
Baca lebih lanjut

35 Baca lebih lajut

Pencapaian Tamadun Islam di China

Pencapaian Tamadun Islam di China

Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke- 11SM. Di peringkat awal permulaannya, budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya, teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron), pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan loyang, dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. Bagaimanapun, berikutan perkembangan sejarah, budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi, dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. Namun begitu, wujud pertemuan sekali- sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275- 1292. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. Ilmu mengenai sutera, kompas, pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. Bagaimanapun, para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. Kesannya, negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya, evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan teknologi moden.
Baca lebih lanjut

22 Baca lebih lajut

Signifikan Tamadun Islam dan Tamadun Asi (1)

Signifikan Tamadun Islam dan Tamadun Asi (1)

Selain itu, para pelajar diberi tugasan di luar kelas sama ada disekitar kawasan masyarakat yang mempunyai latar belakang berbeza. Contohnya pelajar dikehendaki memilih satu tajuk tugasan yang berkaitan dengan kaum Baba-Nyonya, Chettiar, Melayu, India, Cina dan sebagainya untuk memahami kehidupan dan budaya mereka dalam kepelbagaian hidup dalam tamadun Malaysia. Secara tidak langsung pelajar ini dapat belajar serta menghayati suasana sebenar kehidupan sesuatu etnik tersebut samaada budaya, cara hidup, keistimewaan yang wujud dalam masyarakat tersebut selain mereka belajar secara teori semasa kuliah.
Baca lebih lanjut

10 Baca lebih lajut

Kesan kesan pengaruh Islam dalam Tamadun

Kesan kesan pengaruh Islam dalam Tamadun

Pada akhir kurun ke 9 masihi, kuasa khalifah semakin terbatas. Banyak jawatan-jawatan penting disandang oleh bangsa Turki & Parsi dan ia mula membentuk kerajaan dan pengaruh sendiri dan bermulalah perpecahan wilayah dibawah pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Selain itu, perebutan kuasa sebagai khalifah diantara putera-putera al Mutawakkil menyebabkan kelemahan pentadbiran kerajaan tersebut. Maka telah berlakulah zaman kegawatan ekonomi yang mana sering mencetuskan rusuhan dan pemberontakan yang mengganggu perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah di akhir kegemilangannya. Para pedagang tidak lagi berkunjung ke Baghdad menyebabkan dana yang tersimpan di Baitul Mal semakin merosot berbanding
Baca lebih lanjut

23 Baca lebih lajut

TAMADUN ISLAM DI TANAH MELAYU DISKURSI A

TAMADUN ISLAM DI TANAH MELAYU DISKURSI A

Sejarah telah mencatatkan bagaimana pada peringkat awalnya, kuasa penjajah British di Alam Melayu telah menjalankan dasar yang tidak campurtangan dalam soal agama dan adat resam, tetapi secara realitinya hal yang sebaliknya telah berlaku apabila pihak British turut mencampuri kedua-dua bidang ini dan dalam konteks yang lebih penting lagi pihak British telah cuba menghapuskan potensi dan mekanisme pengerak yang terdapat di dalam ajaran Islam. Di dalam usaha mereka mengkaji tentang cara yang terbaik untuk menghapuskan akar dan asas kekuatan Islam yang selama ini terjalin erat di antara umat Islam di rantau Alam Melayu, mereka telah mendapat khidmat nasihat dari serangkaian sarjana pentadbir Orientalis yang bertugas mengkaji kekuatan dan kelemahan umat Melayu dan seterusnya dicadangkan cara terbaik untuk menangani persoalan ini. 8
Baca lebih lanjut

12 Baca lebih lajut

MEMAHAMI KOSMOLOGI TAMADUN MELAYU IKTIBA

MEMAHAMI KOSMOLOGI TAMADUN MELAYU IKTIBA

Inggeris dan para pegawainya. Mereka juga telah dipupuk supaya tidak melawan penjajah British dengan menawarkan pekerjaan yang berorientasikan makan gaji dengan menjadi kakitangan kerajaan sebagai kerani, polis, askar, posmen dan sebagainya, manakala yang lebih baik hanya sekadar menjadi guru. Jika mereka terlibat dalam perniagaan, ia bukanlah berorientasikan keuntungan untuk mengumpul harta, tetapi sekadar berniaga secara kecil-kecilan untuk menyara hidup sedangkan kaum lain semakin jauh ke depan memonopoli dunia perdagangan. Lama-kelamaan, bermulalah defisit pendidikan dan ekonomi orang Melayu kerana mereka menjadi lebih selesa tinggal di luar bandar dengan mengerjakan pertanian secara kecil-kecilan, menjadi nelayan, bekerja sendiri dengan mencari hasil hutan serta terikat dengan cara hidup tradisi. Justeru, adalah tidak tepat untuk mengaitkan kemunduran yang dihadapi orang Melayu dengan agama Islam yang dianuti oleh mereka. Islam melalui ajarannya telah menyediakan satu ‘cultural frame-work’ yang menggalakkan umatnya ke arah satu usaha yang dijalankan secara rasional untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, sejauhmana orang Melayu berkeupayaan melakukan lonjakan adalah bergantung kepada kekuatan nilai-nilai dalam agama mereka dan kesungguhan mereka menghayatinya dalam pelbagai aspek kehidupan. Justeru, pembangunan semula ekonomi orang Melayu memerlukan ‘social engineering’ (perubahan terencana) terhadap sistem budaya dan struktur sosial mereka yang bersesuaian dengan konsep-konsep Islam kerana kebudayaan Melayu adalah bersumberkan pada Islam.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

Peradaban Islam dalam Tamadun Melayu Dar

Peradaban Islam dalam Tamadun Melayu Dar

Menurut Shah Rul Anuar (2012) Islam telah membawa transformasi nilai dan etika pemerintahan kepada raja-raja contohnya terdapat karya ketatanegaraan yang menunjukkan dengan jelas pemikiran Islam dalam politik Islam di Alam Melayu seperti kitab Tajul Salatin karya Bukhari al-Jauhari. Kitab ini memperincikan tatasusila serta kod etika yang harus dipakai raja-raja seperti harus bersifat adil, amanah, dan sebagainya. Penubuhan kerajaan Melayu-Islam pertama di Alam Melayu Ta-Shih di Sumatera 674M, kemudian Perlak, Samudera-Pasai, Sribuza Islam, Champa, Melaka, Acheh, dan lain-lain. Seterusnya kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pemikiran politik iaitu melalui pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu, Undang- Undang Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan Undang- Undang Adat.R. O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu undang-undang Melaka, Undang-undang Islam dan Undang- undang Minangkabau (Winstedt 1966). Sultan bertanggungjawab memperkenal dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam dalam pentadbirannya bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan, walaupun di dalam beberapa perkara tidak begitu sempurna dan kurang memuaskan.
Baca lebih lanjut

9 Baca lebih lajut

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Melayu

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Melayu

pemerintah mengendalikan satu sistem ekonomi yang maju. Kejayaan perdagangan “entrepot” Timur-Barat ini berpunca daripada keupayaan kerajaan Melaka mengawal perairan lalu-lintas Timur-Barat di Selat Melaka. Kecekapan perdagangan semakin meningkat dan berkembang pesat dengan wujudnya ekonomi lebihan. Institusi politik dan sosial seperti sistem kerah, berhutang, ufti dan persembahan hasil daripada jajahan-jajahan takluk pemerintah merupakan hasil pengeluaran yang melebihi keperluan. Di samping itu kerajaan Melaka juga menjalankan sistem cukai dan pengawalan keluaran terhadap pertanian dan hasil bumi seperti emas dan bijih timah. Asas sistem ekonomi Melaka pada keseluruhannya adalah berpandukan kepada undang-undang Kanun Melaka dan undang- undang laut yang berteraskan Undang-undang Islam.
Baca lebih lanjut

14 Baca lebih lajut

Bab 4 Islam di Nusantara

Bab 4 Islam di Nusantara

Kedatangan Islam ke Alam Melayu amat besar pengaruhnya kepada masyarakat dan tamadun Melayu. Proses penyebaran dan penyerapan Islam berlaku secara berperingkat-peringkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana dan pembesar sehinggalah kepada rakyat biasa. Proses Islamisasi yang harmoni ini memudahkan masyarakat Melayu menerima Islam dan ajarannya yang bersifat sederhana dan tiada paksaan.

89 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...