RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TA (1)

10  100  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10 000

Standard Kandungan 1.1 Menama dan menentukan nilai nombor

Standard Pembelajaran

(i) Menamakan nilai nombor hingga 10000

a. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan b. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka c. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

e. Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan 2. Menyebut sebarang nombor yang diberidalam bentuk angka 3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

4. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

Aktiviti

Kenal nombor (Buku teks – Muka surat 1-3)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menyebut nombor pada papan mata dan nombor peserta sukan.

3. Murid memadankan angka dengan perkataan menggunakan kad angka dan perkataan.

4. Menyatakan nombor yang diwakilkan oleh pembilang atau abacus. 5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –

Muka surat 1-2)

6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

..

……… ………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10 000

Standard Kandungan 1.2 Menulis nombor Standard

Pembelajaran

(i) Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan

(ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menulis sebarang nombor hingga 10000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan

2. Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10000

Aktiviti

Tulis nombor (Buku teks – Muka surat 3)

1. Murid menulis nombor dalam angka dan perkataan dengan betul. 2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 3)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

..

……… ………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.1 Nilai nombor

Standard Pembelajaran

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10000

(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

Aktiviti

Susun dan banding nombor (Buku teks – Muka surat 5-6)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 4)

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ..

……… ………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

Standard Pembelajaran

(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu,

(b) seratusseratus, (c) sepuluhsepuluh,

(ii) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu,

(b) seratusseratus, (c) sepuluhsepuluh,

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 2. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 Aktiviti Bilang nombor (Buku teks – Muka surat 7-8)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid membilang secara tertib menaik dan menurun menggunakan garis nombor atau kad angka.

3. Murid melengkapkan rangkaian nombor menggunakan kad imbasan. 4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka

surat 5)

(5)

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ……… .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor

Standard Pembelajaran

(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000

(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000 (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor

dengan menggunakan abakus 4:1

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000

2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10000 3. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor

dengan menggunakan abakus 4:1

Aktiviti Nilai tempat dan nilai digit (Buku teks – Muka surat 9-11)

1. Murid memahami nilai tempat dengan menggunakan dekak-dekak dan carta nilai tempat.

2. Murid memahani nilai digit dengan menggunakan dekak-dekak. 3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan

(6)

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 6)

5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor Standard

Pembelajaran

(iv)Mencerakinkan sebarang nombor dalam: a. sebutan ratus, puluh dan sa

b. bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Mencerakinkan sebarang nombor

Aktiviti

Cerakinkan nombor (Buku teks – Muka surat 12)

1. Murid mencerakinkan nombor dengan mengasingkan nombor mengikut nilai tempat atau nilai digitnya.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 7)

(7)

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat Standard

Pembelajaran

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat

(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi

Objektif Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Membundarkan sebarang nombor hingga 10000 kepada puluh dan ratus yang terdekat

2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi Aktiviti Pola nombor (Buku teks – Muka surat 13)

(8)

2. Murid melakukan aktiviti simulasi yang melibatkan pelbagai pola nombor, sama ada disusun berulang dalam tertib menaik atau menurun.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 8)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.6 Membundarkan sebarang nombor

Standard Pembelajaran

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.

(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu terdekat

Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

(9)

ratus dan ribu yang terdekat.

2. Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarka kepada puluh, ratus dan ribu terdekat

Aktiviti

Bundarkan nombor (Buku teks – Muka surat 17)

1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 9)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………... ..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TAHUN 3

Tarikh Kelas Masa

Bidang Nombor dan Operasi

Tajuk Nombor hingga 10000

Standard Kandungan 1.7 Menganggar

(10)

Pembelajaran (a) menyatakan kuantiti,

(b) menggunakan perkataan “lebih daripada” dan ‘kurang daripada”. Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan

dapat:-1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah

Aktiviti

Anggar bilangan objek (Buku teks – Muka surat 17)

1. Murid membundarkan nombor kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 10)

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

EMK Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti

Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :