Top PDF Nota Sejarah STPM Penggal 1.docx

Nota Sejarah STPM Penggal 1.docx

Nota Sejarah STPM Penggal 1.docx

Masyarakat agraria di negara Belanda dan China boleh dihuraikan dalam beberapa aspek utama seperti kegiatan ekonomi yang dijalankan, kawasan penempata[r]

98 Baca lebih lajut

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 1

Cara pembentukan setiap negara di dunia ini mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Walau apapun sejarah pembentukannya, terdapat beberapa ciri yang harus di patuhi untuk diiktirafkan sebagai sebuah negara. Ciri-ciri ini adalah ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa. Ciri-ciri utama yang harus dimiliki untuk diik tirafkan sebagai sebuah negara adalah mempunyai:

22 Baca lebih lajut

Nota Bahasa Melayu STPM Penggal 2

Nota Bahasa Melayu STPM Penggal 2

Kata ganda terbahagi kepada 4 iaitu : 1. kata ganda penuh 2. kata ganda semu 3. kata ganda separa 4. kata ganda berentak 2.5.2 Kata ganda penuh

7 Baca lebih lajut

skema Set 1 Pengajian Am penggal 2 N9.docx

skema Set 1 Pengajian Am penggal 2 N9.docx

Nota:  Bar dan garis dalam graf di atas dilorek dan terputus-putus bagi tujuan pembezaan   Bar dan garis dalam graf di atas dilorek dan terputus-putus bagi tujuan pembezaan semasa cetakan. Bar dan garis yang sebenarnya mestilah diwarnakan dan tidak terputus- semasa cetakan. Bar dan garis yang sebenarnya mestilah diwarnakan dan tidak terputus-  putus.

12 Baca lebih lajut

Geografi STPM - Skema Pra Percubaan Penggal 1 STPM 2016.docx

Geografi STPM - Skema Pra Percubaan Penggal 1 STPM 2016.docx

Isi padu air sungai yang bertambah akibat hujan lebat akan meningkatkan keupayaan sungai untuk mengangkut lebih banyak bahan muatan seperti pasir, kelodak, kelikir dan batu tongkol.. B[r]

15 Baca lebih lajut

Nota Ringkas STPM Pengajian Am Penggal 2

Nota Ringkas STPM Pengajian Am Penggal 2

CABARAN 1 Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa & dikongsi bersama-sama.. CABARAN 2 Mewujudkan masyarakat yg berjiwa bebas, tenteram & maju den[r]

94 Baca lebih lajut

Soalan Tutorial Sejarah STPM Penggal Sat

Soalan Tutorial Sejarah STPM Penggal Sat

Bincangkan sistem pemerintahan negara kesatuan dan negara persekutuan yang diamalkan di Amerika dan Perancis pada abad ke 18-19.. Jelaskan proses penyatuan negara bangsa di Itali dan Jer[r]

4 Baca lebih lajut

NOTA DINAS Lap Sidang docx

NOTA DINAS Lap Sidang docx

3. Menindak lanjuti hal sebagaimana tersebut butir 1 dan 2 terlampir disampaikan naskah Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada masyarakat Pemilik Tanah Adat Areal Bandar Udara Sentani Reime Rembu Yolopatheu Yauphea Nihoreugale Ondofolo Iwaiwa Yahim Yobeh, untuk mohon persetujuan guna proses lebih lanjut.

4 Baca lebih lajut

NOTA SEJARAH Dan TINGKATAN 4

NOTA SEJARAH Dan TINGKATAN 4

Nag2oO9 H1d - Pelabuhan menjadi pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat Kemurnian sikap serta tingkah laku menjadi ikutan penduduk setempat H1e - Kepercayaan dan amalan baru me[r]

79 Baca lebih lajut

Nota Sejarah Bab 9

Nota Sejarah Bab 9

 Sepanyol melihat dunia baru (Amerika Latin) sebagai tempat untuk mendapatkan emas dan perak.  Golongan gereja pula, mengenggap dunia baru sebagai tempat untuk menyebarkan agama [r]

18 Baca lebih lajut

NOTA SEJARAH TINGKATAN 4

NOTA SEJARAH TINGKATAN 4

• Mereka mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar dalam mengawal aktiviti masyarakat terutamanya yang melibatkan kegiatan keagamaan • Golongan bawahan memberi ketaatan kepada gol[r]

38 Baca lebih lajut

Nota Sejarah Tingkatan 4

Nota Sejarah Tingkatan 4

1. Sebelum kedatangan British persoalan tanah tidak menjadi masalah kepada orang Melayu kerana tanah yang luas, penduduk rendah, urusan cukai dan kebenaran mengusahakan tanah hanya dengan pembesar Melayu. Pemilikan tanah amat mudah iaitu pemilik tanah ialah sesiapa yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut. 2. Rekod bertulis adalah elemen penting dalam mengesahkan pemilikan tanah pada masa British.

46 Baca lebih lajut

Ujian Pertengahan Penggal 2 Sejarah Tahun 5 - Sumber Pendidikan upp2 sejarah t5 1

Ujian Pertengahan Penggal 2 Sejarah Tahun 5 - Sumber Pendidikan upp2 sejarah t5 1

1. ________________________________ 6. ___________________________________ 2. ________________________________ 7. ___________________________________ 3. ________________________________ 8. ___________________________________ 4. ________________________________ 9. ___________________________________ 5. ________________________________ 10. ___________________________________

6 Baca lebih lajut

STPM Chemistry Semester 2  1   STPM CHEM

STPM Chemistry Semester 2 1 STPM CHEM

(i) Write a balanced equation for the action of heat on strontium nitrate. [1 mark] .......................................................................................................................................... (ii) Both magnesium nitrate and strontium nitrate will decompose on heating. Which of the two will decomposes at a lower temperature? [1 mark] ..........................................................................................................................................

44 Baca lebih lajut

SEJARAH BUNGA MATAHARI docx 1

SEJARAH BUNGA MATAHARI docx 1

menggunakan pot sebagai wahana persemaian. Untuk skala besar, semaikan di bedengan. Tunggu 10 hari sejak masa tabur, atau bila tinggi bibit sekitar 15 – 20 cm, baru boleh dipindahkan ke lokasi tanam. Satu lubang, cukup satu bibit. Jarak tanam sekurang – kurangnya 1 meter persegi. Jika terlalu rapat, batang tak akan berkembang dan bercabang. Besaran bunga pun akan mengecil, bahkan kerdil.

5 Baca lebih lajut

Makalah sejarah indonesia 1 docx

Makalah sejarah indonesia 1 docx

Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanallahu Wata’ala atas segala karunia nikmatnya sehingga makalah pendidikan berjudul “Bukti sejarah akulturasi kebudayaan Indonesia dengan Hindu-Buddha” ini diselesaikan dengan maksimal, tanpa ada halangan yang berarti. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Sugeng Widada, S.Pd. Makalh ini berisi tentang adanya bukti dari peninggalan sejarah atas akulturasi kebudayaan Indonesia dengan hindu-buddha. Dalam proses penyusunan makalah ini tentunya disertai dari dukungan oleh keluarga. Tanpa mendapatkan dukungan nya mungkin tidak akan bisa sampai menyelesaikan makalah ini, tentunya dengan ilmu yang telah disalurkn oleh Bapak/ibu guru dan teman-teman sekalian.
Baca lebih lanjut

15 Baca lebih lajut

sejarah peradaban islam (1). docx

sejarah peradaban islam (1). docx

Sifat dan watak Al-Mansur dikenal oleh para penulis sejarah sebagai seorang politikus yang demoktratis, pemberani, cerdas, teliti, disiplin, kuat beribadah, sederhana, fasih dalam berbicara, sangat dekat dan memperhatikan kepentingaan rakyat. Oleh karena itu, tidaklah mengerankan bahwa selama lebih kurang 20 tahun kekuasaannya, ia telah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi kehidupan dan kelanjutan kekuasaan Dinasti Abbasiyah itu. 13

14 Baca lebih lajut

Sejarah Perkembangan Islam (1). docx

Sejarah Perkembangan Islam (1). docx

Sejarah islam pertama turun di Makkah dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang turun pada bulah ramadhan tahun 610 M itu adalah surah Al-‘Alaq ayat 1-5. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW belum di perintahkan untuk menyampaikan risalah illahi kepada umat manusia. Namun wahyu ini menandakan muhammad baru di angkat menjadi nabi. Beberapa saat kemudian, tepatnya setelah turun wahnyu allah untuk memantapkan hati Nabi Muhammad SAW. (QS. Al- Qalam/68:1- 7 dan Al-Muzzammil/73:1-7), jibril datang menyampaikan vwahyu sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan risalah illahi kepada manusia. Wahyu itu adalah surah Al- Muddassir ayat 1-7
Baca lebih lanjut

11 Baca lebih lajut

Sejarah amerika bagian 1 docx

Sejarah amerika bagian 1 docx

Rakyat petani dan pedagang yg perlu menghidupi kebutuhan sehari-hari telah lama membutuhkan buruh. Pada permulaan pendaratan maka untuk pekerja dalam tambang emas orang Spanyol memakai orang Indian sebagai kuli. Kemudian seorang pendeta bernama Las Casas berpendapat bahwa, orang Indian tidak kuat bekerja ditambang dan dikebun, lebih baik diganti budak yg lebih kuat yaitu orang Negro yg didatangkan dari Afrika. Ini adalah suatu lembaran hitam dalam sejarah dunia.

5 Baca lebih lajut

STRATEGI MENJAWAB SEJARAH PENGGAL 3 Edit

STRATEGI MENJAWAB SEJARAH PENGGAL 3 Edit

• Soalan ini merupakan soalan yang menuntut jawapan yang berbentuk kronologi, iaitu jawapan yang menekankan aspek urutan masa. Oleh itu calon yang ingin menjawab soalan ini seharusnya mengetahui urutan sesuatu peristiwa. Soalan bentuk ini jarang dijawab oleh calon kerana dianggap sukar. Rata-rata calon yang menjawab soalan ini tidak dapat mengemukakan jawapan yang baik kerana kegagalan calon menguasai urutan sesuatu peristiwa sejarah.

30 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...