Unit 19 ( Khazanah Kesenian Bangsa )

121  Download (0)

Teks penuh

(1)

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema INDAHNYA WARISAN KITA

Tajuk Khazanah Kesenian Bangsa

Standard Kandungan

1.4 Standard

Pembelajaran

1.4.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat 2. Murid bertutur dengan menggunakan ayat yang

gramatis

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Kebudayaan

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Membaca

Tema INDAHNYA WARISAN KITA

Tajuk Khazanah Kesenian Bangsa

Standard Kandungan

2.4 Standard

Pembelajaran

2.4.3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat

dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alas an.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat 2. Murid membuat keputusan dengan memberikan

alasan yang sesuai

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Pend. Muzik

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Aspek Kemahiran Menulis

Tema INDAHNYA WARISAN KITA

Tajuk Khazanah Kesenian Bangsa

Standard Kandungan

3.3 Standard

Pembelajaran

3.3.3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membina dan menulis jawapan secara kritis dan

kreatif dengan betul.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami teks untuk mendapatkan jawapan

2. Murid menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Pend. Seni Visual

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas

Aspek Seni Bahasa

Tema INDAHNYA WARISAN KITA

Tajuk Khazanah Kesenian Bangsa

Standard Kandungan

4.2 Standard

Pembelajaran

4.2.2

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah

dan ayat yang gramatis untuk menyampaiakn idea dengan bahasa badan yang kreatif.

Aktiviti 1. Murid memahami teks dan gambar untuk menyampaikan cerita

2. Murid mengujarkan cerita dengan mengguankan bahasa yang indah

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Kesenian

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas

Aspek Tatabahasa

Tema INDAHNYA WARISAN KITA

Tajuk Khazanah Kesenian Bangsa

Standard Kandungan

5.2 Standard

Pembelajaran

5.2.3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menggunkan pelbagai kata majmuk

dalam pelbagai situasi dengan betul.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami jalur komik

2. Murid melengkapkan cerita dengan menggunakan kata majmuk yang betul

Sistem Bahasa Kata Majmuk Pengisian

Kurikulum

Ilmu: Pend. Muzik

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(6)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :