Unit 30 ( Bijak Mencipta )

14  Download (0)

Full text

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Bijak Mencipta

Standard Kandungan 1.7 Standard

Pembelajaran 1.7.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan

menggunakan ayat yang gramatis secara

bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid membaca teks dan bersoal jawab serta

mengemukakan pendapat

2. Murid menghasilkan penulisan kreatif berbentuk

imaginative dan deskirptif dengan betul

3. Murid menggunakan maklumat untuk membina peta

buih berganda

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Bijak Mencipta

Standard Kandungan 2.6 Standard

Pembelajaran

2.6.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan

sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

Aktiviti

1. Murid membaca bahan

2. Murid mengecam amakan baik dalam bahan

3. Murid bertutur tentang sesuatu perkara daripada

pelbagai sumber

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 Tarikh

Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Bijak Mencipta

Standard Kandungan 3.9 Standard

Pembelajaran 3.9.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang

didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan

menggunakan bahasa yang gramatis.

Aktiviti

1. Murid membaca bahan sumber untuk memahami dan

mengenal pasti isi teks

2. Murid merumus bahan untuk membuat ulasan

3. Murid bercerita tentang sesuatu perkara dengan

tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk Bijak Mencipta

Standard Kandungan 4.3 Standard

Pembelajaran

4.3.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan

rangsangan untuk menyampaikan nilai dan

pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai

melalui lakonan secara didik hibur.

Aktiviti

1. Murid membaca bahan da berdialog

2. Murid bersoal jawab tentang bahan ransangan

3. Murid menulis ulasan tentang bahan bukan sastera

4. Murid bersoal jawan tentang inovasi makanan

tradisional yang lain

Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan BBM Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figure

Updating...

References

Related subjects : Kreativiti Dan Keusahawanan